Gizlilik Politikası

Form MHI Klima Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. olarak Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterip, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“6698 sayılı Kanun”) uygun olarak işlenip, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile KVK Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile kişisel verilerinizi aşağıda aktarıldığı gibi mevzuata uygun şekilde işlemekteyiz.

1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kanun uyarınca, veri sorumlusu Form MHI Klima Sistemleri San. ve Tic. A.Ş olup, tüm kişisel veriler aşağıda açıklanan kapsamda veri sorumlusu tarafından işlenebilecektir.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Grup Şirketlerimiz, Şirketimiz birimleri ve bölge ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Form MHI Klima Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’ nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Form MHI Klima Sistemleri San. ve Tic. A.Ş ‘nin hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Form MHI Klima Sistemleri San. ve Tic. A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, grup şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.